HorarisHora
Categoria
Distància
Anys
10.30h
MINI
1 volta (536m)
2008 i més petits
10.40h
ALEVI
2 voltes (1072m)
2007 i 2006
10.50h
INFANTIL
2 voltes (1072m)
2005 i 2004
11.00h
Federat VETERANS Masculí
3 voltes (1609m)
1981 i anteriors
11.15h
OPEN (Popular)
3 voltes (1609m)
1994 i anteriors
12.00h
Federat ABSOLUT Masculí
SUB-23 Masculí
3 voltes (1609m)
1994 i anteriors
1999-1995
12.15h
 Federat ABSOLUT Femení
SUB-23 Femení
Federat VETERANES Femení
3 voltes (1609m)
1994 i anteriors
1999-1995
1981 i anteriors
12.30h
CADET Masculí
JUVENIL Masculí
3 voltes (1609m)
2003 i 2002
2001 i 2000
12.45h
CADET Femení
JUVENIL Femení
3 voltes (1609m)
2003 i 2002
2001 i 2000
13.00h
Entrega de trofeus i sorteig
L'organització es reserva el dret de modificar les curses en funció de la inscripció.